Oude Liedjes

Liedjes

Minder bekende of onbekende Middelnederlandse of Rederijkers-gedichten. Niet in de dikke Komrij!
Een reeks boekjes met telkens één gedicht. Gedrukt op geschept Zerkall, formaat 23 cm.

1. Het saten heren viere. 20 blz.
2. Ic wil te lande rijden. 20 blz.
3. Ick quam lest eens gaende. 12 blz.
4. Als een schaepken. 12 blz.
5. Segt doch eens ja. 12 blz.
6. Ic sie die Morghensterre. 12 blz.
7. Ic sach in enen rozengarde. 12 blz.
8. O amoureus lieff. 12 blz.
9. Om 't hert te verheughen ghinck ick eens wandelen (Willem de Gortter). 12 blz.
10. Wy Jonghe Violieren. (idem). 16 blz.
11. Gij die thans syt met my ter jagt koekkoek . 20 blz.
12. Twee amoreuskens vol liefden ghegoten. 12 blz.
13. Ydelheyt der ydelheyt, en ydelheyt al. 12 blz.
14. Een nieuw liedeken over de verkeerde pelgrimagie. 12 blz.
15. All' myn boecken (Willem de Gortter). 12 blz.
16. Op de galeyen. 12 blz.
17. De boerkens maeken seer groten cier. 12 blz.
18. Eenen caelen mey. 12 blz.
19. Liedt van propos rompu. 16 blz.
20. Stardeun (Jan de Regt). 12 blz.

De reeks is afgesloten in september 2004.

Prijs voor een hele set 75 euro, voor één van de tien luxe-exemplaren, gebonden in perkament met sluitlinten, 200 euro. Afzonderlijke nummers zijn niet meer te koop.
nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHTTerug naar homepage