Gelegenheidsdrukwerk en opdrachten
Boris Rousseeuw, Te laat geboren. 28 jaar De Carbolineum Pers (gebonden overdruk uit Le Livre et l'Estampe)

Het werkkamer alfabet, of Het Wannes ABC. Bij de inhuldiging van Wannes Van de Veldes gereconstrueerde werkkamer in het Museum Vleeshuis, 2019.

Felix Timmermans, Beste Familde! Bij de laatste jaarvergadering van het Felix Timmermans Genootschap, 2019.

Gerrit Komrij, Twee koningskinderen. Voordracht bij Antiquariaat Tanchelmus, 1 maart 2019.

Leo Pleysier, Pukkels en puisten. Bij de opening van de Leo Pleysier bibliotheek.

Anna Vandana Elizabeth Barnard, 1998-2016. Herdenkingskaart.

Olympe Jespers, Fini dat alles. Bij de tentoonstelling "100 jaar Music Hall" in mei 2016.

Stijn Streuvels, Lieve Vriendin. Een brief aan Kitty de Josselin de Jong. Gedrukt voor de deelnemers aan de tweejaarlijkse Streuvelswandeling, te Kalmthout op 10 oktober 2015, die op bezoek gekomen zijn in mijn atelier.

A.L. Snijders, Uitzicht op zee. In opdracht van "Artistiek Bureau".

A.L. Snijders, Paspoort. In opdracht van "Artistiek Bureau".

A.L. Snijders, Het antwoord. In opdracht van "Artistiek Bureau".

A. Marja, Homo Sapiens. In opdracht van "Artistiek Bureau", bij Marja's 100ste geboortedag.

Gerrit Komrij, Vergeten gedicht. Een vroeg jeugdgedicht, gedrukt ter gelegenheid van de manifestatie "Het Komrijk te Antwerpen" op 28 maart 2015.

Kees van Kooten, Tien Tinten Paars. In opdracht van De Slegte Antwerpen.

Den Minnen Droom. Bij de 25e verjaardag van de pers en voor de bezoekers van de Open Kunst Ateliers Kalmthout, editie 2014

Tom Lanoye, Hoe gij aan mij moet peinzen. Op naam gedrukt voor de bezoekers van de Open Kunst Ateliers Kalmthout 2011.

Gust Peeters, Piccolo. Opdracht van de auteur.

Ordonnancie ende coustume der druckerie van meester Christoffel Plantin. Nieuwjaarswens 2012-2013 voor de "Vrienden van het Museum Plantin-Moretus".

Herman Van Rompuy, Haiku. Opdracht voor de verkiezingscampagne van Nele Cleemput.

Charles Ducal, Alsof. Gedrukt om uit te delen op het feest rond zijn zestigste verjaardag.

Eva Gerlach, LichaamOpdracht voor antiquariaat De Slegte, Antwerpen

Jan Verhaverbeke, Ballade van de weg. Opdracht voor het Vlaams Compostela Genootschap, oktober 2010

G.G. Joy, 't Was a Thursday night in April. Opdracht voor Peter Simoens.

Hugo van der Hallen, Het Rijk van Stilte. Opdracht voor het Vlaams Compostela Genootschap.

De Kloeckmoedighe Stantvastigheyt. Uitgedeeld op de doctoraatsverdediging van Goran Proot.

Nieuwsbrief 121 van Stichting Drukwerk in de Marge, juli 2007 Opdracht

Uit mijn brolschuif 1-3

Bruno Vekemans, Mannen met een boek. Bij de vijfde verjaardag van de pers in 1994.

Guido Gezelle, Bekwame Getuigen. Opdracht voor het Guido Gezelle Genootschap bij de 90-ste verjaardag van R.F. Lissens.

Zelf Gedrukt! Zijnde de eerste Fondslijst van De Carbolineum Pers December 1990.

Schoon Dinges! Zijnde de tweede Fondslijst van De Carbolineum Pers December 1994.

Marcus Van Vaernewijck, Hoe fellic ende ghebeten dat zij tclooster ter Predicheeren anvielen ende een groote menichte van boucken bedorven Nieuwjaarswens 1990 voor de klanten en vrienden van de pers.

Jos Halsberghe, Santiago de Compostela. Gedrukt bij de tiende verjaardag van de pers in 1999.

Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Programma van de ledenvergadering te Antwerpen op 15 juni 1996.
Gedrukt in 70 genummerde exemplaren, bestemd voor de aanwezigen op deze vergadering. Opdracht.

Studiedag Boekgeschiedenis in Vlaanderen, 28.XI.2003.
Ongenummerde oplage voor de aanwezigen op deze studiedag Opdracht.

Désiré Acket, Houtsnede voor Reinaert De Vos
Afdruk van het originele houtblok van Acket, op 100 genummerde exemplaren. Ter gelegenheid van Druksel 1998.

De verbanning van Janneken Vlieguytken en Bette Grote Conte. Voor Druksel 2007.

Keure van de Orde van de Prince. Opdracht voor Hugo Morael.

Marleen de Crée, Als ik denk. Opdracht.

Universis in Christo fidelibus.... Het oudste bewaarde Vlaamse Compostela attest 1354. Vierkleurendruk. Ter gelegenheid van Druksel 2003.

Harold Polis, Pieter. Toespraak bij de begrafenis van Pieter Verdickt op 26 juni 2002. Opdracht.

Paus Johannes Paulus II, La Legge della Beatitudine Opdracht.

De parabel van de trekvogel
Gedrukt in zwart, rood en blauw, in 100 genummerde exemplaren. Ter gelegenheid van Druksel 1999.

De Cloister initialen van Frederic Goudy
Gedrukt in blauw en met de hand ingekleurd in rood, in 60 genummerde exemplaren. Ter gelegenheid van Druksel 2000.

Frank Bidart, Curse
Gedicht over de aanslagen van 11 september 2001, gedrukt ter gelegenheid van de Beurs van Kleine Uitgevers in Paradiso, op 9 december 2001.

De Tory initialen. Gedrukt voor Druksel.
Gedrukt ter gelegenheid van Druksel 2002 in 30 op de pers genummerde exemplaren.

E. du Perron, 't Leven is Mooi
Een ongepubliceerd gedicht, gedrukt bij het vijfjarige bestaan van het E. du Perron-Genootschap in mei 1999.

Willem Elsschot, Geen drank noch lekker eten
Gedrukt in 2001 voor de leden van het Willem Elsschot Genootschap. 500 genummerde exemplaren.

R.H.Marijnissen, Maurits Van Saene, 1919 - 2000, kunstschilder
Lijkrede, gedrukt als aandenken, in opdracht van de N.V. Cultura te Brussel, in 250 exemplaren. Opdracht.

Nieuwsbrieven
Deze verschijnen zeer onregelmatig en worden gratis toegezonden aan klanten en belangstellenden. Tot nu toe verschenen zestien afleveringen.

En tenslotte ook een bijdrage voor het jubileumnummer "100" van het Bulletin van de Stichting Drukwerk in de Marge.


nieuw GRAFIEK FACSIMILE PROZA
POEZIE grafiek GELEGENHEIDSWERK UITVERKOCHT


checklist

Terug naar homepage